2015-05-09

Dokumenty do pobrania

POMOC SPOŁECZNA

 

ŚWIADCZENIA RODINNE, WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE oraz FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Świadczenie wychowawcze- formularze na stary okres, kończący się 30 września 2017 r.

Świadczenie wychowawcze- formularze na nowy okres, rozpoczynający się 1 października  2017 r.

 

 

Zasiłek rodzinny - formularze na stary okres zasiłkowy, kończący się 31 października 2017 r.

 

Zasiłek rodzinny - formularze na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r.

 

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe) -formularze dla osób, które złożą wniosek do 31 października 2017

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe) - formularze dla osób, które złożą wniosek po 31 października 2017 r.

 

 

Zasiłek pielęgnacyjny

 

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy - formularze na stary okres zasiłkowy, kończący się 31 października 2017 r.

Specjalny zasiłek opiekuńczy - formularze na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r.

 

 

Świadczenie pielęgnacyjne - formularze dla osób, które złożą wniosek do 31 października 2017 r

Świadczenie pielęgnacyjne - formularze dla osób, które złożą wniosek po 31 października 2017 r. 

 
 

Świadczenie rodzicielskie

 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - formularze na stary okres świadczeniowy, kończący się 30 września 2017 r. 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - formularze na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się 1 października 2017 r.

 

 

DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE

 

STYPENDIA

 

INNE